Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri
Giriş
   
Language Selection
Teknik Bilgiler
Hidrolik Teknik Bilgiler
Sızdırmazlık Elemanlarının Çalışma Prensipleri
Yüzey Pürüzlülüğü
Sistem Toleransları ve Tasarımları
Genel Montaj Bilgileri
Sızdırmazlık Elemanlarının Seçimi
Akma Boşluğu
Pnömatik Teknik Bilgiler
Yataklamalar
O-Ringler
Genel Montaj Bilgileri
Saklama Koşulları
  
/ Teknik Bilgiler / Hidrolik Teknik Bilgiler / Yüzey Pürüzlülüğü
Yüzey Pürüzlülüğü
Sızdırmazlık elemanlarının çalışacağı kayma yüzeyleri honlanmış, ezilmiş veya taşlanmış ve parlatılmış olmalıdır. Yüzey kalitesi sızdırmazlık elemanı cinsine göre katalog değerlerine uygun olmalıdır. Şekil 4’de sızdırmazlık elemanlarının üretildikleri malzeme gruplarının gruplarına yüzey pürüzlerine uyumunu şematik olarak görmekteyiz. Şekil 4’de görüldüğü gibi kauçuk malzemeler yüzeydeki farklılıklara karşı çok daha iyi uyum sağlayabiliyorken, PTFE ürünlerin yüzeydeki değişkenliklere uyumu aynı derecede iyi değildir.    Kataloğumuzda Ra olarak belirtilen değer yüzeydeki belli bir yüzey uzunluğundaki pürüz büyüklüklerinin mutlak değerinin aritmetik ortalamasıdır (Şekil 5).Kataloğumuzda kullanılan Rz belli bir yüzey uzunluğunda birbirini takip eden 5 maksimum değerin aritmetik ortalamasıdır,
Rmax ise bu değerlerin en büyüyüdür (Şekil 6).
  
  

 

Sızdırmazlık elemanını kullanırken Ra ve Rz değerinin yanında ortalama yüzey temas alanının (YTA) da büyük önemi vardır.  Yüzey temas alanı yüzdesi Rmr belli bir yüzey uzunluğundaki yüzey pürüzlüklerinin
C derinliğinde kesildiğinde temas sağlayan yüzeylerin temas sağlamayan yüzeylere olan oranıdır. Kastaş A.Ş. C=Rz/2 değerine göre sızdırmazlık elemanlarının çalışma performanslarını en üst seviyeye getirecek Rmr değerlerini katalog sayfalarında vermiştir (Şekil 7)

 

  

Yandaki grafiklerdende görüldüğü gibi Rmax değerleri birbirine yakın olan 4 farklı yüzey C derinliğinde kesildiği zaman Rmr değerleri %35 ile %90 arasında değişebilmektedir. Bu grafiklerden sonuncusundaki yüzey pürüzlülüğü ideal yüzeye örnek teşkil eder. Bu grafikte de görüldüğü gibi Rmr değerinin %100 olması istenmemektedir. Rmr değerinin %90’dan büyük olması durumunda kayma yüzeyinde ayna etkisi görülüp yağ filmi oluşmamakta ve sızdırmazlık malzemesinin çok kısa sürede hasar görmesine neden olmaktadır.
 

 


Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş.


Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kurumsal
Şirket Profili
Ar-Ge
Üretim
Kalite Yönetimi
Satış ve Hizmetler
Kişisel Verilerin Korunması
Kurumsal Sorumluluk
Kariyer
Ürünler
Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları
Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
Yataklama Elemanları
Statik Sızdırmazlık Elemanları
Özel Sızdırmazlık Elemanları
SmartSeal Hızlı Sızdırmazlık Çözümleri
Sektörler
Tarım Makinaları
İş Makinaları
Hidrolik Presler
Mobil Hidrolik
Maden Ekipmanları
Demir-Çelik
Plastik Enjeksiyon Makinaları
Teknik Bilgiler
Hidrolik Teknik Bilgiler
Pnömatik Teknik Bilgiler
Yataklamalar
O-Ringler
Genel Montaj Bilgileri
Saklama Koşulları
Haberler
Haberler
Etkinlik ve Fuarlar
Download Merkezi
Videolar
Kastaş Zoom
Bülten
İletişim
Merkez
Kastas Europe GmbH
Şubeler
Yetkili Satıcılar
Ana Bayi
İletişim Formu
© All rights reserved 2022
Asersoft